Rok Vojtěcha z Pernštejna

Letošní výročí 490 let od úmrtí Vojtěcha z Pernštejna je důvodem připomenout si tohoto šlechtice, který do našeho regionu přivedl mnoho renesančních stavitelů a umělců a přispěl k jeho celkovému rozvoji v první polovině 16. století. Iniciátory akcí jsou Pardubický kraj a město Pardubice, ale zapojeno je i mnoho dalších institucí.


Program plánovaných akcí

6. března od 18 hodin, sál Jana Kašpara KrÚ v Pardubicích
Klub přátel Pardubicka
Přednáška Jana Frolíka a Jiřího Šindeláře: Klíčovou dírkou do historie. Hrobka Vojtěcha z Pernštejna v chrámu sv. Bartoloměje

17. března, kostel sv. Bartoloměje
Římskokatolická farnost Pardubice
9 hodin: Zádušní mše sv. za Vojtěcha z Pernštejna, celebruje Jan Uhlíř, pardubický arciděkan
13-16 hodin: kostel otevřen k soukromé prohlídce nebo modlitbě
14 hodin: Komentovaná prohlídka kostela a náhrobku Vojtěcha z Pernštejna, výklad PhDr. Jiří Kotyk, Klub přátel Pardubicka
16 hodin: Konzervatoristé hrají Pernštejnům, koncert studentů pardubické konzervatoře

17. března, Zámek Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích
Den Vojtěcha z Pernštejna, prohlídkový okruh Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách (zdarma)

29. března, Hrad Kunětická hora
Národní památkový ústav
Otevření nové sezóny s kopií náhrobku Vojtěcha z Pernštejna ve zbrojnici

17. května, 17 hodin, Zámecké valy, Zámek Pardubice
Festival muzejních nocí
Zahájení salvou na počest Vojtěcha z Pernštejna

Jaro - podzim, sraz pod Zelenou bránou
https://pardubice.eu/prohlidky
Turistické informační centrum
Po stopách Viléma a Vojtěcha z Pernštejna – komentované putování po naučné stezce v Pardubicích, letos obohacené o prohlídku náhrobku Vojtěcha z Pernštejna

20. července, nádvoří Zámku Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích
Pernštejnské hodování

30. července – 3. srpna, Zámek Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích a sdružení NaEx
Pernštejnlove

7. srpna, valy Zámku Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích
Střílení z pernštejnských kanonů a vzpomínka na Vojtěcha z Pernštejna

7. - 8. září, Prostory bývalých kasáren T. G. Masaryka, Zborovské náměstí Pardubice
RETROMĚSTEČKO s.r.o.
RETROMĚTEČKO... (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek

 

Dny evropského dědictví

7. září, 14 hodin, kostel sv. Bartoloměje
Statutární město Pardubice
Přednáška o významu osobnosti Vojtěcha z Pernštejna

8. září, Zámek Pardubice, pernštejnský prohlídkový okruh
Východočeské muzeum v Pardubicích
Premiéra krátkého filmu o výzkumu hrobky Vojtěcha z Pernštejna

 

29. října, 17 hodin, Zámek Pardubice, přednáškový sál
Východočeské muzeum v Pardubicích
Přednáška Jana Frolíka Jiřího Šindeláře v rámci historického přednáškového cyklu VČM Vojtěch z Pernštejna – jeho život, smrt a doba: Pernštejnské hrobky v Pardubicích a Doubravníku a jejich nedestruktivní průzkum

20. listopadu, 9 a 15 hodin, Zámek Pardubice, přednáškový sál
Východočeské muzeum v Pardubicích
Přednáška Jana Frolíka Jiřího Šindeláře v rámci Muzejní akademie VČM: Nedestruktivní průzkum hrobek významných jedinců. Hrobky Pernštejnů v Pardubicích a Doubravníku

28. října, 8 hodin, hráz Bohdanečského rybníka
Rybniční hospodářství Lázně Bohdaneč
Výlov rybníka a představení Pernštejnského kapra

 

Rok Vojtěcha z Pernštejna se koná pod záštitou Romana Línka, náměstka hejtmana Pardubického kraje, a Jiřiny Klčové, náměstkyně primátora Pardubic