Popis projektu

Hlavní problém:
Malé zapojení studentů Univerzity Pardubice do kulturního života ve městě. Potenciál zapojení studentů a jejich příspěvku ke kulturní scéně je nevyužitý, stejně jako příležitost rozvoje kreativních kompetencí studentů. Malé zapojení studentů do kulturně-společenského života města také snižuje šanci na další působení absolventů ve městě.

Popis projektu

Cíl projektu:
Ve spolupráci Statutárního města Pardubice a Univerzity Pardubice vytvořit vhodné podmínky pro studenty k aktivnímu zapojení do kulturního života ve městě a motivovat studenty k realizaci široké škály projektů.

Prostřednictvím takové aktivity dále navázat širší komunitu studentů, kteří se mohou zapojit ať už na straně pořadatele nebo konzumenta zdejší kulturní nabídky.

Projekt kromě aktivního zapojení studentů rozvíjí i jejich kreativitu a podnikavost.

Princip projektu:
Hlavní myšlenka leží ve vytvoření motivace pro studenty ve formě grantové podpory jejich záměrů. Žadatelem o podporu musí být student Univerzity Pardubice a v rámci přípravy projektů i v průběhu jejich realizace jsou studentům poskytovány konzultace zaměřené na ekonomickou a realizační stránku projektů.

Žádosti o poskytnutí grantu jsou posuzovány komisí, kterou tvoří společně zástupci Kulturní komise města a zástupci Univerzity Pardubice. Projekty jsou financovány společně z prostředků Univerzity Pardubice a Magistrátu města Pardubic.

Rozpočet projektu:
Projekt je navržen jako jednoletý s náklady na první ročník celkem 160.000 Kč
Náklady města: 100.000 Kč
​​​​​​​Náklady UPCE: 60.000 Kč

Dosavadní průběh projektu:
V rámci prvního ročníku projektu v roce 2022 bylo podáno celkem 21 žádostí o podporu projektu. Projekty budou vyhodnoceny na konci ledna a realizovány v rozmezí únor – srpen 2022.