Sběr starého papíru pro Ukrajinu

Poslední týden v březnu proběhl na většině škol v našem městském obvodu sběr starého papíru na pomoc Ukrajině.


Do sběru se na šesti sběrných místech zapojili děti, žáci a studenti těchto škol:

Celkem se podařilo nasbírat přes 22 tun starého papíru za který školy obdržely 51.967, - korun. Dle volby jednotlivých škol byly tyto peníze zaslány na účet humanitární organizace Člověk v tísni (23.550, - korun) a Oblastní charity Pardubice (28.417, - korun).

Děkujeme všem, kteří se do této akce zapojili. :-):-):-)

Fotogalerie