Setkání s občany

V úterý 19.3. proběhlo pravidelné setkání rady MO1 s občany. Radní v čele se starostou si vyslechli připomínky obyvatel obvodu k jeho fungování a zodpověděli jejich dotazy.


Jednotlivé podněty a reakce na ně si budete moci přečíst v příštím Zpravodaji.