Školení pro zájemce o podnikání z Ukrajiny

Na radnici dnes dorazilo na padesát zájemců o podnikání z řad ukrajinské komunity. Většina z nich byly ženy, které na Ukrajině pracovaly jako účetní, právničky, zubařky, kadeřnice či masérky.


Někteří účastníci přijeli do Pardubic již před válkou, většina z nich ale až po jejím začátku. V nejednom případě jim jejich vybudované firmy na Ukrajině zcela zničil válečný konflikt.

Hodinové školení zástupkyně živnostenského úřadu Lady Novotné, které bylo tlumočeno do ukrajinštiny, jim přiblížilo možnosti otevřít si vlastní živnost v České republice. Dotazy nejčastěji směřovaly k prokazování způsobilosti k podnikání nebo k poplatkům a nákladům spojeným se založením a provozováním živnosti. Dále město pozvalo i zástupce Pardubického kraje Ondřeje Tušla, který jim představil možnost získat finanční podporu pro začínající ukrajinské podnikatele poskytovanou právě krajem.

Cílem školení je, aby lidé, kteří zde nyní žijí, byli schopni se postarat o své rodiny. Velký zájem o účast na kurzu radnici mile překvapil a plánuje ve školeních pokračovat.

Tiskový úsek

Fotogalerie