Místní část Staročernsko je rozlohou 100 ha nejmenším územím našeho obvodu.

Počet obyvatel k 1.1. 2023 na tomto území činí celkem 215.

Historie

Bylo založeno r. 1780 na pozemcích vysušeného Staročernského rybníka při josefínské kolonizaci řídce osídleného pardubického panství (tzv. raabizace). Samostatnou obcí se stalo až po 1. světové válce. Dříve tvořilo politickou obec s dalšími raabizačními osadami Studánka a Spojil. Pozemky na dně bývalého rybníka přispěly, že ves proslula zelinářstvím, hlavně vynikajícím zelím.Při sčítání lidu roku 1930 bylo napočteno 19 domů a 92 obyvatel. Staročernsko bylo roku 1961 připojeno k obci Černá za Bory. Od 30.4.1976 spolu s Černou za Bory spojeno s Pardubicemi a od roku 1994 je součástí MO Pardubice IV..