Místní část Staročernsko je rozlohou 100 ha nejmenším územím našeho obvodu.

Počet obyvatel k 1.1. 2022 na tomto území činí celkem 206.

Historie

Kronika obce byla vedena od roku 1926, dnes je však nezvěstná.