Studenti sociálních oborů dostali možnost zjistit o této oblasti maximum

Studenti, kteří mají zájem pracovat v sociálních službách, měli dnes skvělou příležitost poznat v praxi náplň práce sociálního pracovníka. Odbor sociálních věcí pardubického magistrátu ve spolupráci se Základní školou a Praktickou školou SVÍTÁNÍ, Oblastní charitou Pardubice, Univerzitou Pardubice a dalšími členy komunitního plánování připravil interaktivní a zážitkový seminář, který studentům přiblíží, nejen co taková práce v sociálních službách obnáší.


Do semináře s názvem Chci pracovat v sociálních službách!? se zapojilo přes 20 poskytovatelů sociálních služeb z Pardubic, kteří studentům oborů se sociálním a zdravotním zaměřením předali řadu informací spojených s poskytováním sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. „Studenti, kteří stojí před důležitým životním rozhodnutím, tedy kde přesně se uplatnit, tak mají díky podobným akcím možnost poznat, co taková práce v sociálních službách obnáší. V rámci dnešního interaktivního semináře měli navíc možnost získat důležité kontakty, zjistit, jaké jsou možnosti praxe, stáže a budoucího pracovního uplatnění včetně inzerátu na volná pracovní místa. V podstatě se jedná o jakýsi nábor sociálních pracovníků, který jsme pomohli uspořádat a který studentům nabídl jedinečnou možnost setkat se na jednom místě se zhruba dvaceti poskytovateli sociálních služeb a seznámit se s rolí města, činností komunitního plánování a dalšími významnými institucemi na poli sociální práce,“ informuje náměstek primátora zodpovědný za sociální politiku a oblast zdravotnictví Jakub Rychtecký s tím, že studenti si zde mohli také vyzkoušet různé interaktivní činnosti, jako například vyzkoušet si stařecký oblek či brýle simulující oční vady, projít si zážitkovou trasu s plněním úkolů v podmínkách simulované slepoty, vyzkoušet si muzikoterapii a ovládání počítače zrakem nebo se seznámit se zásadami komunikace s osobou se sluchovým postižením včetně minikurzu znakového jazyka.

Prostory pro uspořádání tohoto několikahodinového programu poskytl jeden ze spolupořadatelů semináře. „Podstata sociální práce a politiky vyžaduje nadšené lidi, kteří se pro své životní poslání rozhodují převážně srdcem. Útok přímo na jejich srdeční komoru je dnes mířen od všech partnerů, kteří ve městě sociální služby profesionálně poskytují už mnoho let. Víme, že takto sdílené zkušenosti mohou mladé lidi trvale zapálit k tak důležité profesi. Je nám ctí, že se k akci hodí naše nová adresa Klášterní 52,“ dodává ředitelka SVÍTÁNÍ, senátorka Miluše Horská.

Mezi poskytovateli, kteří zde prezentovali své služby a pracovní náplň, nechyběli Oblastní charita Pardubice, Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, Centrum pro dětský sluch Tamtam, Tichý svět, Most do života, Česká abilympijská asociace, Rodinné Integrační Centrum, Rytmus Východní Čechy, Středisko rané péče, Domov pod Kuňkou, energeia, Tyfloservis, TyfloCentrum, Mirea, CEDR, Dětské centrum Veská, Sociální služby města Pardubic, KŘIŽOVATKA handicap centrum, Audiohelp a důležité informace zazněly také ze strany úřadů práce, Magistrátu města Pardubic, Pardubického kraje a Národní rady osob se zdravotním postižením. Mezi těmi, kdo sem přišli načerpat inspiraci a nezbytné poznatky, nechyběli studenti Fakulty zdravotnických studií a Fakulty humanitních studií Univerzity Pardubice, Vyšší odborné školy Pardubice a Střední školy zdravotnické a sociální v Chrudimi.

 

Tiskový úsek