Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantA-PROJEKT Pardubice, s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký
Datum nabytí účinnosti1. 12. 2015
Doplňující informaceDo územního plánu je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic; územní plán byl dále poskytnut Stavebnímu úřadu městysu Choltice, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a obci Bezděkov.