Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

A-Projekt Pardubice
Ing. arch. Petr Kopecký

Datum nabytí účinnosti2. 4. 2014
Doplňující informaceDo územního plánu je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic; územní plán byl dále poskytnut Stavebnímu odboru Městského úřadu Dašice, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a obci Kostěnice.