Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier REGIO s.r.o., Ing. arch. Jana Šejvlová
Datum nabytí účinnosti8. 10. 2019
Doplňující informaceDo územního plánu a dokladů o jeho pořízení je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta. Územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Křičeň.