Vydaná dokumentace
Pořizovatel
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Projektant
Atelier REGIO s.r.o., Ing. arch. Jana Šejvlová
Datum zpracování
září 2019
Etapa zpracování
Územní plán Křičeň nabyl účinnosti dne 8.10.2019.
Do Územního plánu Křičeň je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, a obci Křičeň.