Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAteliér AURUM s.r.o., Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti29. 3. 2014
Doplňující informaceDo Územního plánu Libišany je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta. Územní plán byl poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Odboru stavebnímu, dále Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a sportu a obci Libišany.