Vydaná dokumentace

Pořizovatel
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Projektant
Ateliér AURUM s.r.o.
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum zpracování
Leden 2014
Doplňující informaceDo územního plánu Libišany je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta. Územní plán byl poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, odboru stavebnímu, dále Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Libišany.

​​​​​​​