Vydaná dokumentace
PořizovatelObecní úřad Malé Výkleky
ProjektantAtelier REGIO s.r.o.,
Ing. arch. Jana Šejvlová
Etapa zpracováníZpráva o uplatňování Územního plánu Malé Výkleky včetně pokynů pro zpracování Návrhu změny č. 1 územního plánu Malé Výkleky (dále jen "zpráva o uplatňování") byla schválena Zastupitelstvem obce Malé Výkleky usnesením č. 10/2021 dne 3. 8. 2021.
Doplňující informaceDo zprávy o uplatňování a dokladů o jejím pořízení je možné nahlížet na Obecním úřadu Malé Výkleky; zpráva o uplatňování je uložena na obci Malé Výkleky a na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta.