Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

A- Projekt s.r.o.
Ing. arch.  Petr Kopecký

Datum nabytí účinnosti3. 1. 2013
Doplňující informace

Do územního plánu je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic; územní plán byl dále poskytnut Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a obci Mikulovice.