Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

A- Projekt s.r.o.
Ing. arch.  Petr Kopecký, Ing. arch. Pavel Tománek

Datum nabytí účinnosti23. 10. 2013
Doplňující informace

Do územního plánu je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic; územní plán byl dále poskytnut Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a obci Ostřešany.

Zrušení části Územního plánu Ostřešany krajským soudem: Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích rozhodl ROZSUDKEM JMÉNEM REPUBLIKY pod č.j.52A 6/2014 - 130 ze dne 5. března 2014 tak, že:- Opatření obecné povahy - územní plán obce Ostřešany schválený dne 30.9.2013 usnesením Zastupitelstva obce Ostřešany č. 9/2013, se v části týkající se zastavitelných ploch ve střední části obce označených jako Z4 a Z5 zrušuje dnem právní moci tohoto rozsudku.