Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM s.r.o.
Datum nabytí účinnosti17. 6. 2016
Doplňující informaceDo územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Sezemice, odboru stavebního úřadu a územního plánování, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, odděleníúzemního plánování a obci Rokytno.