Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

Atelier REGIO s.r.o.
Ing. arch. Jana Šejvlová

Datum nabytí účinnosti31. 5. 2015
Doplňující informaceDo územního plánu je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic; územní plán byl dále poskytnut Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubice, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a obci Staré Jesenčany.