Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. Eduard Žaluda
Datum nabytí účinnosti20.5.2022
Doplňující informaceÚzemní plán Staré Ždánice nabyl účinnosti dne 20.05.2022. Do územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování;územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Staré Ždánice.