Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Milan Vojtěch
Datum nabytí účinnosti29.7.2011
Doplňující informaceDo územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Magistrátu města Pardubice, Stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Stéblová.