Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum zpracování Leden 2014
Doplňující informaceDo územního plánu Voleč je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta. Územní plán byl poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, odboru stavebnímu, dále Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Voleč.