Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

Ing. arch. Petr Kopecký

Datum nabytí účinnosti Změny č. 117.07.2019
Doplňující informaceÚplné znění územního plánu Kostěnice bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Kostěnice nabyla účinnosti dne 17. 7. 2019. Do úplného znění je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic; úplné znění územního plánu bylo dále poskytnuto Stavebnímu odboru Městského úřadu Dašice, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a obci Kostěnice.