Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

Ing. arch. Petr Kopecký

Doplňující informaceÚplné znění územního plánu Kostěnice bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Kostěnice nabyla účinnosti dne 17. 7. 2019. Do úplného znění je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic; úplné znění územního plánu bylo dále poskytnuto Stavebnímu odboru Městského úřadu Dašice, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a obci Kostěnice.