Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAteliér AURUM s.r.o., Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti Změny č. 129. 3. 2014
Doplňující informaceDo úplného znění je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Městském úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebním odboru, Krajském úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Libišany.