Vydaná dokumentace
Pořizovatel
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
Projektant
Ateliér AURUM s.r.o.
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum zpracování
Listopad 2020
Uložení územního plánu
Do úplného znění po Změně č.1 územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje a obci Libišany

​​​​​​​