Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantArchitektonický ateliér Aurum s.r.o., Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti Změny č. 122. 6. 2022
Doplňující informaceÚplné znění územního plánu Moravany bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Moravany nabyla účinnosti dne 22. 6. 2022. Do úplného znění je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování; úplné znění bylo dále poskytnuto Magistrátu města Pardubice, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování a obci Moravany.