Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM, s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů
Doplňující informace

Úplné znění územního plánu Borek bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Borek nabyla účinnosti dne 5. 8. 2021. Do úplného znění je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Městském úřadu Sezemice, Odboru stavebního úřadu a ÚP, Krajském úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Borek.