Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta,
Ing. arch. Dana Mojžíšková

Projektant:
Atelier AURUM, s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů

Datum zpracování: 03/2018

Uložení územního plánu:
Do Úplného znění ÚP Bukovka po Změně č.1 je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování; Úplné znění ÚP Bukovka po Změně č.1 bylo poskytnuto Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, stavebnímu úřadu; Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování a obci Bukovka.