Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM, s.r.o.,
Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti Změny č. 16.1.2018
Doplňující informaceÚplné znění územního plánu Bukovka bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Bukovka nabyla účinnosti dne 6. 1. 2018. Do úplného znění je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Městském úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebním odboru, Krajském úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Bukovka.