Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

Ing. arch. Pavel Tománek

Doplňující informaceDo úplného znění územního plánu je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic. Změna č. 2 Územního plánu Časy byla vydána dne 29. 4. 2022 Zastupitelstvem obce Časy.