Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

Ing. arch. Pavel Tománek

Datum nabytí účinnosti Změny č. 228.5.2022
Doplňující informaceDo úplného znění územního plánu je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic. Změna č. 2 Územního plánu Časy byla vydána dne 29. 4. 2022 Zastupitelstvem obce Časy. Úplné znění územního plánu bylo dále poskytnuto Stavebnímu odboru Městského úřadu Sezemice, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a obci Časy.