Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantA-projekt s.r.o
Ing. arch. Petr Kopecký
Datum nabytí účinnosti Změny č. 128.2.2017
Doplňující informace

Úplné znění územního plánu Čeperka bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Čeperka nabyla účinnosti dne 28.2.2017. Do úplného znění je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování. Úplné znění bylo dále poskytnuto Magistrátu města Pardubic, Stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Čeperka.