Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
Projektant

Ateliér AURUM s.r.o.
Ing. arch. Ivana Petrů

Datum nabytí účinnosti Změny č. 2a22.8.2022
Doplňující informace

Úplné znění územního plánu Dašice bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 2a (dále jen "úplné znění"). Změna č. 2a územního plánu Dašice nabyla účinnosti dne 22.8.2022. Do úplného znění je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic; územní plán byl dále poskytnut Stavebnímu odboru Městského úřadu Dašice, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a městu Dašice.