Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantArchitektonický ateliér Aurum s.r.o., Ing. arch. Ivana Petrů
Doplňující informaceÚplné znění územního plánu Dříteč bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Dříteč nabyla účinnosti dne 3. 1. 2018. Do úplného znění je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování; úplné znění bylo dále poskytnuto Magistrátu města Pardubice, stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování a obci Dříteč.