Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Milan Vojtěch
Datum nabytí účinnosti Změny č. 328.4.2022
Doplňující informaceÚplné znění územního plánu Hrobice bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 3 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 3 územního plánu Hrobice nabyla účinnosti dne 28.4.2022. Do úplného znění je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování. Úplné znění bylo dále poskytnuto Magistrátu města Pardubic, Stavebnímu úřadu, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Hrobice.