Vydaná dokumentace
PořizovatelObecní úřad Malé Výkleky
ProjektantAtelier REGIO s.r.o., Ing. arch. Jana Šejvlová
Datum nabytí účinnosti Změny č.121.09.2021
Doplňující informaceÚplné znění územního plánu Malé Výkleky bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Malé Výkleky nabyla účinnosti dne 21. 9. 2021. Do úplného znění je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Městském úřadu Lázně Bohdaneč, Odboru stavebním, Krajském úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Malé Výkleky.