Schválená dokumentace
PořizovatelObecní úřad Malé Výkleky
ProjektantAtelier REGIO s.r.o.,
Ing. arch. Jana Šejvlová
Nabytí účinnosti21.9.2021
Doplňující informaceDo Úplného znění Územního plánu Malé Výkleky po vydání Změny č. 1, která nabyla účinnosti dne 21.9.2021, je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta a obci Malé Výkleky. Úplné znění bylo dále poskytnuto Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic a Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje.