Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Milan Vojtěch
Datum nabytí účinnosti Změny č. 212. 8. 2020
Doplňující informaceÚplné znění územního plánu Rohovládova Bělá bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 2 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 2 územního plánu Malé Výkleky nabyla účinnosti dne 12. 8. 2020. Do úplného znění je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Městském úřadu Lázně Bohdaneč, Odboru stavebním, Krajském úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Rohovládova Bělá.