Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Milan Vojtěch
Datum zpracováníčerven 2020
Doplňující informace
Do Úplného znění Územního plánu Rohovládova Bělá po vydání Změny č. 2, která nabyla účinnosti dne 12. 8. 2020, je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Stavebním odboru Městského úřadu Lázně Bohdaneč, Krajském úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje a obci Rohovládova Bělá.