Vydaná dokumentace
PořizovatelMěstský úřad Sezemice, odbor stavebního úřadu a územního plánování
ProjektantIng. arch. Pavel Mudruňka
Datum nabytí účinnosti Změny č. 124.03.2012
Doplňující informaceÚplné znění územního plánu Sezemice bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Sezemice nabyla účinnosti dne 24. 3. 2012. Do úplného znění je možné nahlížet na Městském úřadu Sezemice, odboru stavebního úřadu a územního plánování; úplné znění bylo dále poskytnuto Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta a Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, oddělení územního plánování.