Vydaná dokumentace
PořizovatelObecní úřad Spojil
Projektant

REGIO, projektový ateliér s.r.o., Ing. arch. Jana Šejvlová

Datum nabytí účinnosti Změny č. 115.05.2015
Doplňující informace

Úplné znění územního plánu Spojil bylo vyhotoveno po vydání jeho Změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Spojil nabyla účinnosti dne 15. 5. 2015. Do úplného znění je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic; úplné znění bylo dále poskytnuto Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a obci Spojil.