Vydaná dokumentace
PořizovatelObecní úřad Spojil
Projektant

REGIO, projektový ateliér s.r.o., Ing. arch. Jana Šejvlová

Doplňující informace

Úplné znění územního plánu Spojil bylo vyhotoveno po vydání jeho Změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Spojil nabyla účinnosti dne 15. 5. 2015. Do úplného znění je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic; úplné znění bylo dále poskytnuto Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic, Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje a obci Spojil.