Vydaná dokumentace
PořizovatelObecní úřad Staré Hradiště
ProjektantREGIO, projektový ateliér s.r.o., Hradec Králové
Ing. arch. Jana Šejvlová
Doplňující informaceÚplné znění územního plánu Staré Hradiště bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 2 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 2 územního plánu Staré Hradiště nabyla účinnosti dne 4.12.2019. Do Úplného znění je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta a obci Staré Hradiště. Úplné znění bylo dále poskytnuto Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic a Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje.