Vydaná dokumentace
PořizovatelObecní úřad Starý Mateřov
ProjektantIng. arch. Aleš Palacký
Doplňující informace

Úplné znění územního plánu Starý Mateřov bylo vyhotoveno po vydání jeho Změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Starý Mateřov nabyla účinnosti dne 12. 6. 2018. Do úplného znění je možné nahlížet na obci Starý Mateřov; úplné znění bylo dále poskytnuto Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic a Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.