Vydaná dokumentace
PořizovatelObecní úřad Starý Mateřov
ProjektantIng. arch. Aleš Palacký
Datum nabytí účinnosti Změny č. 112.06.2018
Doplňující informace

Úplné znění územního plánu Starý Mateřov bylo vyhotoveno po vydání jeho Změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Starý Mateřov nabyla účinnosti dne 12. 6. 2018. Do úplného znění je možné nahlížet na obci Starý Mateřov; úplné znění bylo dále poskytnuto Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic a Odboru rozvoje Krajského úřadu Pardubického kraje.