Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM, s.r.o., Pardubice
Ing. Pavel Petrů
Datum nabytí účinnosti Změny č. 123.02.2022
Doplňující informaceÚplné znění územního plánu Černá u Bohdanče bylo vyhotoveno po vydání jeho Změny č. 1 (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1 územního plánu Černá u Bohdanče nabyla účinnosti dne 23.02.2022.Do Úplného znění je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; úplné znění bylo dále poskytnuto Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Černá u Bohdanče.