Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. Eduard Žaluda
Datum nabytí účinnosti Změny č. IV27.02.2021
Doplňující informace

Úplné znění územního plánu Lázně Bohdaneč bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. IV (dále jen "úplné znění"). Změna č. IV územního plánu Lázně Bohdaneč nabyla účinnosti dne 27.02.2021. Do úplného znění územního plánu je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování;úplné znění územního plánu bylo dále poskytnuto Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a městu Lázně Bohdaneč.