Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Tomáš Slavík
Datum nabytí účinnosti Změny č. 1/a17.01.2019
Doplňující informace

Úplné znění územního plánu Rybitví bylo vyhotoveno po vydání jeho změny č. 1/a (dále jen "úplné znění"). Změna č. 1/a územního plánu Rybitví nabyla účinnosti dne 17.01.2019. Do Úplného znění je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Rybitví.