Fáblovka: č. p. 540, 568, 584, Hradecká: č. p. 570


dne 20. 3. 2024 od 9:00 do 17:00 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Pardubice (okres Pardubice)
městská část Pardubice II
část obce Polabiny
Fáblovka: č. p. 540, 568, 584
Hradecká: č. p. 570
kat. území Pardubice (kód 717657): parcelní č. 3673/3