Fáblovka: č. p. 520, kat. území Pardubice (kód 717657): parcelní č. 6663


dne 2. 10. 2023 od 7:15 do 13:45 hodin
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Pardubice (okres Pardubice)
městská část Pardubice II
část obce Polabiny
Fáblovka: č. p. 520
kat. území Pardubice (kód 717657): parcelní č. 6663