Nejprve vyberte obvod
- Kategorie -

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů 2024 V/K/1/2024 MO Pardubice IV Stanovení min. počtu členů OVK- volby do zastupitelstev krajů 2024 [PDF, 357 kB]
Veřejný vyhláška- stavební záměr vodního díla- Zásobní řad z VVO do Černé za Bory – vodovod SO 04 Průmyslová zóna – 3. část OŽP/VOD/96007/24/No odbor ŽP, odd. vodního hospodářství, A. Nováková Cerna_za_Bory_vodovod_SO04_3_cast [PDF, 304 kB]
Veřejná vyhláška - přechodná úprava k označení provádění zvláštního užívání plochy parkoviště u domu č.p. 439 v ulici Kyjevská v Pardubicích MmP 97055/2024 MmP, odbor dopravy, L. Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici Kyjevská v Pardubicích [PDF, 382 kB]
Veřejná vyhláška-přechodná úprava k označení zřízení vyhrazeného parkování na stávajícím parkovacím pruhu u domu č.p. 87 v ulici Komenského v Pardubicích MmP 95714/2024 MmP, odbor dopravy, L. Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulici Komenského v Pardubicích - vyhrazené parkování [PDF, 343 kB]
Veřejná vyhláška - přechodná úprava k označení zajištění bezpečnostního a manipulačního prostoru v ulicích Nová Tesla, Zelená a Východní v Pardubicích MmP 95509/2024 MmP, odbor dopravy, L. Fiedler VV_OOP_Stanovení přechodné úpravy v ulicích Nová Tesla_Zelená a Východní v Pardubicích [PDF, 351 kB]
Veřejná vyhláška - označení změny místní úpravy provozu v souvislosti se stavbou "Pardubice, ul. Kyjevská, pod hřbitovem, vybudování parkovací plochy MmP 93914/2024 MmP, odbor dopravy, L. Fiedler VV_OOP_Stanovení místní úpravy ul. Kyjevska_pod hrbitovem [PDF, 248 kB] C_3_Celková_a_koordnační_situace_stavby [PDF, 197 kB]
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích-křižovatka ulic 5. května a Příčná v Pardubicích, m.č. Nemošice MmP 93918/2024 MmP, odbor dopravy, L. Fiedler VV_OOP_Stanovení místní úpravy ul. 5.Kvetna a Pricna - zrcadlo [PDF, 247 kB] Situace_rozhledovych_pomeru [PDF, 716 kB]
Veřejná vyhláška-označení změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, v rámci projektu „Domy Staročernsko MmP 94119/2024 MmP, odbor dopravy, L. Fiedler VV_OOP_Návrh stanovení místní úpravy v Pardubicích - m.č. Staročernsko - [PDF, 248 kB] NOVÉ DIO [PDF, 673 kB]
3-4-Schválený rozpočet MO Pardubice IV na rok 2024 a schválená aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice IV do roku 2024 R-RO3-4/2024 Ing. Tomáš Pelcman-externí ekonom 3-4-Oznámení o schválení rozpočtu a rozpočtových opatření na rok 2024 a o schválení aktualizace výhledu rozpočtu [PDF, 128 kB]
Výsledky dotačního řízení "Program podpory volného času a kulturního vyžití na rok 2024". č. a kult. D/KVC/2024 MO Pardubice IV Výsledky dotačního řízení Programu volný čas a kult vyžití 2024 [XLSX, 43 kB]
Výsledky dotačního řízení z Programu "Sport" na rok 2024 D/PS/2024 MO Pardubice IV Výseldky dotačního řízení Programu Sport 2024 [XLSX, 65 kB]
Oznámení o zveřejněných dokumentech- Rozpočet   Ro/O1/2019/OEVV Úřad MO Pardubice IV, odbor ekonomický a vnitřních věcí Oznámení- zveřejnění dokumentů-rozpočet [PDF, 115 kB]