Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
VV o možnosti převzetí písemnosti - Dmytro Dziadevych ÚD/84/2024/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 219 kB]
VV o možnosti převzetí písemnosti - Černý Michal ÚD/83/2024/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 218 kB]
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení, kterým se vymezují oblasti, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání vozidla za cenu sjednanou ÚD/82/2024/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 456 kB]
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení, kterým se stanovují ceny za užití místních komunikací nebo jejich určených úseků ve vymezených oblastech k stání vozidla ÚD/81/2024/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 422 kB]
Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060964222 ÚD/80/2024/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 432 kB]
VV - opatření obecné povahy - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení změny místní úpravy provozu v souvislosti se zřízením připojení neveřejně přístupné účelové komunikace v katastrálním území Staré Čívice, do ulice Kokešova v Pardubicích ÚD/79/2024/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 248 kB] příloha 1 [PDF, 201 kB]
Zápis z 26. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI konané dne 03.06.2024 ÚD/77/2024/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 213 kB]
Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2021-2023, 2022-2024, 2023-2025, 2024-2026, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021, vč. RO I. - VIII., Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2022, vč. RO I. – XI., Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2023, vč. RO I.-IX., Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2024, I.-III. rozpočtové opatření MO Pardubice VI na rok 2024, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018-2022, Návrh závěrečného účtu MO Pardubice VI za rok 2023 ÚD/74/2024/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 111 kB]
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - O VYHLÁŠENÍ ZÁMĚRU ZADAT ZPRACOVÁNÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH OSNOV ÚD/67/2024/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 215 kB]
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Opočínek obce Pardubice ÚD/4/2023/HS Simona Hývlová text dokumentu [PDF, 53 kB]
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Lány na Důlku obce Pardubice ÚD/3/2023/HS Simona Hývlová text dokumentu [PDF, 51 kB]