Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích-označení změny místní úpravy provozu související ze stavbou „Dopravní napojení nadjezdu Kyjevská do areálu Tesla a nemocnice“ v Pardubicích. MmP 16429/2023 MmP, odbor dopravy, Bc. Jiří Kříž 11602_navrh_vv_oop_mistni_uprava_provozu [PDF, 217 kB] situace_dz [PDF, 3 MB]
Veřejná vyhláška-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích-označení provádění stavebních prací na vozovce mostního objektu č. M117 "nadjezd Kyjevská" - připojení lokality "Nová Tesla" v ulici Kyjevská v Pardubicích. MmP 15124/2023 OD MmP, odbor dopravy, Bc. Jiří Kříž 12289_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 454 kB]
Veřejná vyhláška- stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích-zvláštní užívání chodníku a části vozovky před domem č. p. 108 v ulici Komenského v Pardubicích MmP 13181/2023 OD MmP, odbor dopravy, Bc. Jiří Kříž 10339_vv_oop_prechodna_uprava [PDF, 317 kB]
Zveřejnění záměru-1528/2022 UMO4/1528/2022/VKÚ/Pe MO Pardubice IV, Jan Procházka zveřejnění záměru-1528-2022 [PDF, 216 kB]
Vyhlášení programu - podávání žádostí o dotace z Programu podpory sportu na rok 2023 z rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV MOIV/DS/2023/MMa MO Pardubice IV Vyhlášení programu - dotace - sport r. 2023 [PDF, 168 kB]
Vyhlášení programu – podávání žádostí o dotace z Programu podpory volného času a kulturního vyžití na rok 2023 z rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV MOIV/DVČK/2023/MMa MO Pardubice IV Vyhlášení programu - dotace - volný čas a kultura r. 2023 [PDF, 168 kB]
Schválený rozpočet MO Pardubice IV na rok 2023 a schválená aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice IV do roku 2024-0 R-MOIV/RO0/2023 Ing. Tomáš Pelcman- externí ekonom Oznámení o schválení rozpočtu a rozpočtových opatření na rok 2023 a o schválení aktualizace výhledu rozpočtu-0 [PDF, 121 kB]
Schválený rozpočet MO Pardubice IV na rok 2022 a schválená aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice IV do roku 2024-5 R-MOIV/RO5/2022 Ing. Tomáš Pelcman, externí ekonom 5-Oznámení o schválení rozpočtu a rozpočtových opatření na rok 2022 a o schválení aktualizace výhledu rozpočtu-5 [PDF, 130 kB]
Oznámení o zveřejněných dokumentech- Rozpočet   Ro/O1/2019/OEVV Úřad MO Pardubice IV, odbor ekonomický a vnitřních věcí Oznámení- zveřejnění dokumentů-rozpočet [PDF, 115 kB]