Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – k označení provádění stavebních prací při opravě místních komunikací, výspravy vozovek živičnou Strana 2 (celkem 4) směsí s případným frézováním poruchy, ostatní údržba součástí a příslušenství silnic, provádění vodorovného dopravního značení místních komunikací na území města Pardubic MmP 30225/2024 MmP, odbor dopravy, Bc. J. Kříž 3521_SMP_UDRZBA_prechodna_uprava [PDF, 220 kB] prilohy [PDF, 573 kB]
1-Schválený rozpočet MO Pardubice IV na rok 2024 a schválená aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice IV do roku 2024 R-MOIV/RO1/2024 Ing. Tomáš Pelcman-externí ekonom 1-Oznámení o schválení rozpočtu a rozpočtových opatření na rok 2022 a o schválení aktualizace výhledu rozpočtu [PDF, 126 kB]
VV-osazení dopravního značení z důvodu vymístění parkujících vozidel pro provádění prací při čištění silnic II. a III. tříd, místních a veřejně přístupných účelových komunikací na území města Pardubice v termínu 01.03. 2024 – 31. 12. 2026 MmP 28307/2024 MmP, odbor dopravy, P. Bureš VV_navrh prech_upravy [PDF, 236 kB]
Veřejná vyhláška-stanovení dopravního značení, jedná se o označení změny místní úpravy v ulici v ulici Štrossova a Kyjevská v Pardubicích. stanovení dopravního značení, jedná se o označení změny místní úpravy v ulici v ulici Štrossova a Kyjevská v Pardubicích. MmP, odbor dopravy, Bc. Jiří Kříž VV_OOP_Návrh stanovení místní úpravy v ulici Národních hrdinů v Pardubicích [PDF, 417 kB] N_navrh_dz [PDF, 3 MB]
Veřejná vyhláška -označení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci před domem č.p. 212 v ulici Národních hrdinů v Pardubicích MmP 23394/2024 MmP, odbor dopravy, Luděk Fiedler VV_OOP_Návrh stanovení místní úpravy v ulici Národních hrdinů v Pardubicích [PDF, 417 kB]
Veřejná vyhláška- společné povolení-stavební záměr „Pardubice, areál sportovního hřiště v ulici Drozdická“ MmP 23439/2024 MmP, odbor dopravy, Bc. Mária Němcová D_59_23_SpolR_Areál _sportovního_hřiště_v_ul._Drozdická [PDF, 251 kB]
Vyhlášení programu- podávání žádostí o dotace z Programu podpory volného času a kulturního vyžití na rok 2024 z rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV D/K/2024 MO Pardubice IV Vyhlášeni programu - podání žádosti o dotaci z Programu podpory volného času a kulturního vyžití na rok 2024 [PDF, 137 kB]
Vyhlášení programu- podávání žádostí o dotace z Programu podpory sportu na rok 2024 z rozpočtu Městského obvodu Pardubice IV D/S/2024 MO Pardubice IV Vyhlášeni programu - podání žádsoti o dotaci z Programu podpory podporu sportu na rok 2024 [PDF, 118 kB]
Oznámení o zveřejněných dokumentech- Rozpočet   Ro/O1/2019/OEVV Úřad MO Pardubice IV, odbor ekonomický a vnitřních věcí Oznámení- zveřejnění dokumentů-rozpočet [PDF, 115 kB]