Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060815068 dne 09. 06. 2022 od 7:30 do 15:00 hodin ÚD/61/2022/HO Hana Holasová 19.5.2022 — 10.6.2022 text dokumentu [PDF, 358 kB]
VV - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na silnici I/2 a místní komunikaci v Pardubicích, ul. Pražská - umístění přechodného DZ dle situace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení ÚD/60/2022/HO Hana Holasová 18.5.2022 — 3.6.2022 text dokumentu [PDF, 283 kB] text dokumentu příloha č. 1 [PDF, 126 kB]
VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - stanovení dopravního značení, jedná se o změnu místní úpravy provozu v ulici K Pašti v Pardubicích, m.č   ÚD/59/2022/VA Petra Vašíčková 16.5.2022 — 2.6.2022 text dokumentu [PDF, 207 kB] text dokumentu příloha č. 1 [PDF, 968 kB]
VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provádění stavebních prací při obnově parkové zeleně v Pardubicích, Svítkov, ul. Motoristů od č.p. 24 po křižovatku s ul. Pražská ÚD/58/2022/HO Hana Holasová 12.5.2022 — 29.5.2022 text dokumentu [PDF, 243 kB] text dokumentu příloha č. 1 [PDF, 3 MB] text dokumentu příloha č. 2 [PDF, 622 kB]
Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022,   ÚD/56/2022/HO Hana Holasová 5.5.2022 — 30.6.2022 text dokumentu [PDF, 107 kB]
Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060829305 dne 23. 5. 2022 od 7:30 do 11:30 hodin ÚD/52/2022/HO Hana Holasová 2.5.2022 — 24.5.2022 text dokumentu [PDF, 210 kB]
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. - zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci - Plán udržitelné městské mobility Statutárního města Pardubice ÚD/51/2022/HO Hana Holasová 29.4.2022 — 22.5.2121 text dokumentu [PDF, 262 kB]
Dražební vyhláška dražby dobrovolné ÚD/50/2022/HO Hana Holasová 25.4.2022 — 31.5.2022 text dokumentu [PDF, 233 kB]
VV - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí - Daň z nemovitých věcí na rok 2022 ÚD/48/2022/HO Hana Holasová 22.4.2022 — 27.5.2022 text dokumentu [PDF, 84 kB]
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události - místní poplatek ze psů ÚD/31/2022/HO Hana Holasová 17.3.2022 — 31.12.2022 text dokumentu [PDF, 213 kB]
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události - Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ÚD/30/2022/HO Hana Holasová 17.3.2022 — 31.12.2022 text dokumentu [PDF, 213 kB]
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 ÚD/13/2022/HO Hana Holasová 4.2.2022 — 31.12.2022 text dokumentu [PDF, 442 kB]
Informace o změně ceny vodného a stočného s účinností od 01.01.2022 ÚD/161/2021/HO Hana Holasová 3.12.2021 — 1.6.2022 text dokumentu [PDF, 40 kB]