Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Oznámení o vyhlášení právního předpisu č. 10/2022 - Obecně závazná vyhláška, kterou se mění OZV č.6/2022, o regulaci provozování hazardních her ÚD/123/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 181 kB]
VV - Opatření obecné povahy, ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích- "14. pluk logistické podpory" ÚD/122/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 226 kB] text dokumentu příloha č. 1 [PDF, 8 MB]
VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - doplňující přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích k označení provedení uzavírky místní komunikace úseku silnice č. I/2 - dostihové závodiště v ulici Pražská v Pardubicích ÚD/121/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 415 kB]
Oznámení MO Pardubice VI - Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2018-20, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2019 – 2021, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2020 – 2022,   ÚD/120/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 107 kB]
Zápis z 64. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI ze dne 19.09.2022 ÚD/119/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 186 kB]
Zápis z XXI. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice VI ÚD/118/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 217 kB]
VV - Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní úprava provozu v ulici Žižkova a Kostnická v Pardubicích, m.č. Svítkov ÚD/117/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 485 kB]
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce ÚD/116/2022/VA Petra Vašíčková text dokumentu [PDF, 85 kB]
VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení uzavírky silnice č. III/32221 a provedení bezpečnostních dopravní opatření při konání 74. Zlaté přilby města Pardubice v Pardubicích ÚD/115/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 245 kB] text dokumentu příloha č. 1 [PDF, 1 MB]
VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - doplnění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích k označení provedení uzavírky místní komunikace před domem č.p. 424 ulice U Bylanky v Pardubicích ÚD/114/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 338 kB]
VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení místní úpravy v souvislosti se stavbou "Rekonstrukce K Dubině, Pardubice - Svítkov, I. etapa v ulici K Dubině v Pardubicích, m.č. Svítkov ÚD/113/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 223 kB] text dokumentu příloha č. 1 [PDF, 684 kB]
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060843696 dne 11.10.2022 od 7:30 do 15:15 ÚD/111/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 271 kB]
VV - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - změna místní úpravy provozu v ulicích Školní, Kostnická a Přeloučská v Pardubicích, m.č. Svítkov ÚD/110/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 522 kB]
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ulice Kostnická ÚD/109/2022/VA Petra Vašíčková text dokumentu [PDF, 174 kB]
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - ulice Chotkova, před č.p. 215 ÚD/108/2022/VA Petra Vašíčková text dokumentu [PDF, 252 kB]
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky 2. kolo ÚD/106/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 116 kB]
Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky 1. kolo ÚD/105/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 118 kB]
Upozornění na odstávku elektřiny č. 110060814797 dne 26.09. 2022 od 7:30 do 14:30 hodin ÚD/103/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 515 kB]
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události - místní poplatek ze psů ÚD/31/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 213 kB]
Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události - Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství ÚD/30/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 213 kB]
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021 ÚD/13/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 442 kB]