Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška statutárního města Pardubice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ÚD/146/2023/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 37 kB]
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška statutárního města Pardubice o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst ÚD/145/2023/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 37 kB]
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška statutárního města Pardubice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ÚD/144/2023/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 37 kB]
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška statutárního města Pardubice o místním poplatku z pobytu ÚD/143/2023/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 35 kB]
Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Obecně závazná vyhláška statutárního města Pardubice o místním poplatku ze psů ÚD/142/2023/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 34 kB]
Zápis z 17. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI konané dne 27.11.2023 ÚD/141/2023/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 241 kB]
Informace o konání VI. zasedání Zastupitelstva MO Pardubice VI ÚD/140/2023/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 144 kB]
Veřejná výzva č. 01/2023 na obsazení funkce referenta státní správy a samosprávy Úřadu městského obvodu Pardubice VI ÚD/139/2023/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 204 kB]
Informace o změně ceny vodného a stočného s účinností od 01.01.2024 ÚD/138/2023/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 60 kB]
VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - provedení uzavírky vozovky místní komunikace ulice Školní v úseku Kostnická - Dlouhá v Pardubicích ÚD/137/2023/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 395 kB]
VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení pro rozsvícení vánočního stromu v ulici Na Návsi v Pardubicích - St. Čívicích ÚD/136/2023/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 294 kB]
Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2021-2023, 2022-2024, 2023-2025, Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2024-2026, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021, vč. RO I. - VIII., Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2022, vč. RO I. – XI., Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2023, vč. RO I.-VII., Návrh rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2024, Návrh rozpočtového provizoria MO Pardubice VI na rok 2024, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018-2022 ÚD/135/2023/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 426 kB]
Návrh rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2024, Návrh rozpočtového provizoria MO Pardubice VI na rok 2024 ÚD/134/2023/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 152 kB] Příloha 1 [PDF, 191 kB] Příloha 2 [PDF, 30 kB]
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2024 - 2026 ÚD/133/2023/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 51 kB]
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ÚD/122/2023/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 80 kB]
Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2022 ÚD/46/2023/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 136 kB]
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Opočínek obce Pardubice ÚD/4/2023/HS Simona Hývlová text dokumentu [PDF, 53 kB]
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Lány na Důlku obce Pardubice ÚD/3/2023/HS Simona Hývlová text dokumentu [PDF, 51 kB]