Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Zápis z 4. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI konané dne 30.01.2023 ÚD/15/2023/HS Simona Hývlová text dokumentu [PDF, 236 kB]
Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2021-2023, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2022-2024, Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2023-2025, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021,vč. RO I. - VIII., Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2022, I. – XI. rozpočtové opatření na rok 2022, Rozpočtu MO Pardubice VI na rok 2023, Návrh rozpočtového provizoria MO Pardubice VI na rok 2023, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018 - 2021 ÚD/14/2023/HS Simona Hývlová text dokumentu [PDF, 66 kB]
VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - místní komunikace u č.p. 335 v ul. Kokešova v Pardubicích ÚD/13/2023/HS Simona Hývlová text dokumentu [PDF, 542 kB]
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Opočínek obce Pardubice ÚD/4/2023/HS Simona Hývlová text dokumentu [PDF, 53 kB]
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Lány na Důlku obce Pardubice ÚD/3/2023/HS Simona Hývlová text dokumentu [PDF, 51 kB]
Informace o změně ceny vodného a stočného s účinností od 01.01.2023 ÚD/156/2022/HO Hana Holasová text dokumentu [PDF, 57 kB]