Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Závěr zjišťovacího řízení - I/2 Pardubice, jihozápadní obchvat ÚD/63/2024/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 428 kB]
Volby do Evropského parlamentu - Oznámení o době a místě konání voleb ÚD/62/2024/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 108 kB]
Zápis z 24. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI konané dne 06.05.2024 ÚD/61/2024/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 193 kB]
Střednědobý výhled rozpočtu MO Pardubice VI na roky 2021-2023, 2022-2024, 2023-2025, 2024-2026, Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2021, vč. RO I. - VIII., Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2022, vč. RO I. – XI., Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2023, vč. RO I.-IX., Rozpočet MO Pardubice VI na rok 2024, I.-III. rozpočtové opatření MO Pardubice VI na rok 2024, Schválený závěrečný účet MO Pardubice VI za rok 2018-2022 ÚD/60/2024/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 110 kB]
VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení změny místní úpravy v ul. Motoristů v Pardubicích ÚD/58/2024/HS Simona Hývlová text dokumentu [PDF, 405 kB]
VV - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v Pardubicích - označení změny místní úpravy v ul. Školní v Pardubicích ÚD/57/2024/HS Simona Hývlová text dokumentu [PDF, 431 kB]
VV o možnosti převzetí písemnosti - Stejskal Lukáš ÚD/56/2024/HS Simona Hývlová text dokumentu [PDF, 218 kB]
VV o možnosti převzetí písemnosti - Kvapil Petr ÚD/55/2024/HS Simona Hývlová text dokumentu [PDF, 219 kB]
VV - zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k nahlédnutí ÚD/53/2024/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 82 kB]
Volby do Evropského parlamentu - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků v Městském obvodě Pardubice VI ÚD/47/2024/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 198 kB]
Informace o změně ceny vodného a stočného s účinností od 01.01.2024 ÚD/138/2023/ZA Věra Žáčková text dokumentu [PDF, 60 kB]
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Opočínek obce Pardubice ÚD/4/2023/HS Simona Hývlová text dokumentu [PDF, 53 kB]
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Lány na Důlku obce Pardubice ÚD/3/2023/HS Simona Hývlová text dokumentu [PDF, 51 kB]