Nejprve vyberte obvod

Výpis

Název Číslo jednací Autor Platnost Ke stažení Sdílet
Vyhlášení popisu věci ve věci krádeže poštovních zásilek v objektu Hlaváčova 2926, Pardubice KRPE-36876-166/TČ-2022-170681 Policie ČR, Krajské ředitelství policie PK, územní odbor Pardubice, Odd. hospodářské kriminality SKPV Vyhlášení_popisu_věc [PDF, 243 kB]