Schválený podklad
pro rozhodování v území

PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier "Aurum" s.r.o. Pardubice, Ing. arch. Ivana Petrů
Datum schválení13. 4. 2016
Doplňující informaceDo územní studie je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování, na Městském úřadu Lázně Bohdaneč, Odboru stavebním a na Obecním úřadu Libišany.