Schválený podklad pro rozhodování v území
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAteliér MACAS - Ing. arch. Josef Macas, Ing. arch. Petr Macas
Datum schválení22. 12. 2015
Datum prověření aktuálnosti
20.10.2023
Doplňující informaceDo územní studie je možné nahlížet na Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic, na Odboru stavebního úřadu a ÚP Městského úřadu Sezemice a na Obecním úřadu Spojil.