Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM s.r.o., Ing. arch. Ivana Petrů
Datum nabytí účinnosti30. 1. 2012
Doplňující informaceDo územního plánu je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta, Oddělení územního plánování; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Bukovka