Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantAtelier AURUM s.r.o., ing. arch. Ivana Petrů

Datum nabytí účinnosti

leden 2012
Doplňující informaceceDo územního plánu je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Bukovka