Vydaná dokumentace

Pořizovatel:
Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta,
Ing. arch. Mariana Zmítková

Projektant:
Ing. arch. Milan Vojtěch

Datum zpracování: červenec 2014

Uložení územního plánu:

Územní plán nabyl účinnosti dne 31.12.2014.

Do územního plánu je možné nahlížet  na Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu a obci Dolany.