Vydaná dokumentace
PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng. arch. Milan Vojtěch
Datum nabytí účinnosti31. 12. 2014
Doplňující informaceDo územního plánu a dokladů o jeho pořízení je možné nahlížet na Magistrátu města Pardubice, Odboru hlavního architekta; územní plán byl dále poskytnut Městskému úřadu Lázně Bohdaneč, Stavebnímu odboru, Krajskému úřadu Pardubického kraje, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování a obci Dolany.