Schválený podklad pro rozhodování v území


PořizovatelMagistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta
ProjektantIng.. arch. Milan Vojtěch
Datum schválení22. 3. 2017
Doplňující informaceSpis o pořizování územní studie je k dispozici na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta. Územní studie je k dispozici v digitální a také v tištěné podobě na Městském úřadě Lázně Bohdaneč a v digitální podobě na Magistrátu města Pardubic, Odboru hlavního architekta.